Thor Lindeneg

artist-sussi.jpg

Kunstneren Thor Lindeneg (f.1941) er surrealist.

Hans billeder er forunderlige og gådefulde og spekulative på samme tid. Ikke spor tilfældigt er han stærkt optaget af science fiction litteratur og de fantastiske virkeligheder man møder i denne genre.

Lindeneg tilhører mellemgenerationen af danske surrealister. Den største danske surrealist var som bekendt Wilhelm Freddie, men siden kom en ny generation til, blandt dem Thor Lindeneg, som siden har placeret sig som en af de vigtigste danske surrealister.

Hans inspirationer kommer fra både drømme og forestillinger han bygger op i sin fantasi. Hans billeder er fyldt med både genkendelige og mystiske symboler, som tilsammen fortæller en historie, der ikke altid er lige let at få hold på. Det er helt med vilje – for efter kunstnerens mening skal et godt billede stille krav til sin beskuer.

Thor Lindenegs billeder kan ofte minde om en rebus som venter på sin løsning. Hans billeder kræver som oftest en afkodning og inde i det enkelte billeder kan der gemme sig mange små sidehistorier.

"Thor Lindeneg hører til den ny surrealistiske retning, som kaldes Fantastisk Figuration. Værkerne kendetegnes ved en ekstrem og teknisk perfekt gengivelse, hvori det overvirkelige sniger sig ind ved en manipulering af motivet, så der opstår en metafysisk oplevelse hos tilskueren.
Billederne er hovedsagelig holdt i en blå-grøn farveskala. I de senere år er det symbolske indhold blevet mere fremtrædende samtidig med en endnu større realisme i fremstillingen."

Citat- Weilbach

Vi har i flere år fulgt Thor Lindeneg tæt. Værkerne er internationalt berømte, hvorfor der b.la. i New York findes stort publikum til disse fantastiske værker.