Om investering

Der er stor interesse for investeringskunst

Markedet for investeringskunst har længe været i svag - eller fornuftig opadgående kurve. De seneste år i markant stigning og i dag nærmest i raketfart.

Når et hvilket som helst marked eksploderer, er der særlig grund til at se sig ekstra godt for. Akutionshusenes overbud er fra tid til anden lidt ude af proportioner, således kan et kunstværk - hvis man rives med af stemningen - hurtigt løbe op i pris. Medregnes div. omkostninger, kan priserne i visse tilfælde nærme sig det betænkelige.

Fordelen ved auktioner er dog tilsvarende til at få øje på, da verifikation og prissætning som udgangspunkt er i orden. Selv samarbejder vi udelukkende med vurderingseksperter der har styr på tingene og ved hvad de taler om.Der er mange forklaringer på den store interesse på investeringskunst:

Manglende tillid

Banker, politikere og det generelle økonomiske system, der uden nævneværdig varsel kan udsættes for store eller større korrektioner, som eksempelvis aktivmarkedet i Kina, der på kort tid mistede ca. 25-30% af nominel værdi.

Situationen i Europa

Især sigtet på EU og Grækenland – giver ligeledes uro og derved flere mennesker der ønsker at flytte ”en spids” – typisk 5-10% - af en given likvid formue, over i kunst, fysisk guld, diamanter, investeringsvine og evt. andre investeringen som eksotiske biler etc.

Folkevandring og terrorisme

Op gennem Europa ses enorme menneskemængder, der ligeledes af mange opfattes som en destabiliserende faktor. International terrorisme fra eks. ISIS er ligeledes en faktor der gør, at omplacering af likvider er i fremgang.

Personlige forhold

Som eks. arvesager, familieanliggende eller personligt ønske om investering hvor man diskret søger at placere en given personlig formue alternativt, er ligeledes ofte en forklaring.


Vi modtager besøg efter forudgående aftale, og finder den rigtige sammensætning og løsning.

Når det gælder rådgivning på bla. guld, diamanter og vine – arbejder vi ligeledes sammen med de bedste i branchen for, at tilsikre dig som investor størst mulig sikkerhed, afkast og forståelse af investeringen.

Markedet for kunst ventes ifølge os og bla. Deloitte - de kommende 8 år at fortsætte en voldsom udvikling.

Husk – investeringskunst findes i alle prisklasser !